Back

Nowy Park w Wiśniczu

Nowy Park w Wiśniczu

Plac zabaw w Parku 400-lecia
U podnóża zamku Kmitów i Lubomirskich w Wiśniczu powstał nowy park. Jest on inwestycją zrealizowaną z okazji jubileuszu 400-lecia powstania Nowego Wiśnicza. W schludnie zagospodarowanej przestrzeni będą mogli wypocząć mieszkańcy oraz turyści, na których czekają ławki, szachy i plac zabaw. Wprawdzie oficjalne otwarcie parku dopiero przed nami, jednak już dziś można korzystać z uroków tego miejsca.

W parku powstała spacerowa ścieżka dydaktyczna prezentująca historię miasta i zamku za pomocą makiet. Zadbano również o miejsce do organizowania wydarzeń plenerowych – leśny amfiteatr. Park jest oświetlony i monitorowany.

 

Amfiteatr w Parku 400-lecia

Makiety w Parku 400-lecia

Plac zabaw w Parku 400-lecia

Zadanie pn. „Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej z okazji 400 – lecia powstania Nowego Wiśnicza poprzez budowę parku u podnóża zamku Kmitów i Lubomirskich” było możliwe dzięki dofinansowaniu przyznanemu w czerwcu 2017 r. w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach RPO WM, które wyniosło 1 515 924, 79 zł. Całkowity koszt prac wyniósł ponad 2 275 500,00 zł.

Logotypy Funduszy Europejskich

Play Play